XIN VISA VÀO VIỆT NAM

Dịch vụ xin Visa Việt Nam trực tuyến của chúng tôi trợ giúp khách du lịch quốc tế rút ngắn thời gian xin thị thực tới Việt Nam. Thay vì nộp đơn xin thị thực du lịch trực tiếp cho Đại sứ quán Việt Nam, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để bạn đăng ký và được cấp thị thực trực tuyến bằng hệ thống đăng ký thị thực trực tuyến bảo mật của chúng tôi. Việc cấp thị thực điện tử đơn giản, nhanh chóng và do Cục Xuất nhập cảnh Việt Nam xác nhận. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xin E-Visa (Thị thực điện tử), Visa Rời (Visa lãnh sự) hoặc Thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu/Visa On Arrival (Thư Chấp thuận nhập cảnh) trực tiếp trên hệ thống đăng ký Visa trực tuyến này. Chúng tôi có thể gửi kết quả một Thị thực điện tử được chấp thuận nhanh chóng qua thư điện tử của bạn. Ngoài ra, Thị thực nhập cảnh tại cửa khẩu giúp bạn có thể dễ dàng được cấp/ dán Visa tại các sân bay quốc tế Việt Nam khi làm thủ tục nhập cảnh. Quá trình xin visa vào Việt Nam thông qua công cụ của chúng tôi được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và ít tốn kém nhất.

Click here to begin the application process for a VietnameseVisa.com.

If you need immediate assistance, contact us at info@VietnameseVisa.com or our Travel Desk at 1619-678-2277


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!