Điều khoản sử dụng

BẠN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY THẬT KỸ CÀNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY ("SITE"). BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN THỪA NHẬN BẠN ĐÃ ĐỌC TOÀN BỘ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (Sau đây gọi tắt là "THỎA THUẬN"), VÀ BẠN CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ THỎA THUẬN NÀY.

1. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN

Bản quyền của website thuộc về HI-TEK INC., (HI-TEK) (Số 9, Đường 29, Phước Kiển A Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam). Tòan bộ quyền được bảo vệ.

2. THÔNG BÁO VỀ NHÃN HIỆU

"HI-TEK", "HI-TEK", logo của HI-TEK, và "bloctravel.com" là các nhãn hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Công ty cổ phần HI-TEK INC. Trừ khi có ghi chú khác trên trang web, tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và biểu trưng sử dụng trong trang này là các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng của chủ sở hữu tương ứng.

3. CẤP PHÉP & SỞ HỮU CỦA HI-TEK

Giấy phép:

HI-TEK cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế xem hoặc in Nội dung trong trang web này mà không cần thay đổi, đối với các cá nhân, chỉ dùng cho mục đích thương mại. Giấy phép hạn chế này không áp dụng cho bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc nền tảng nào khác với trang web hiện tại.

Quyền sở hữu:

Toàn bộ Nội dung trên trang này là (và sẽ tiếp tục) thuộc sở hữu độc quyền của HI-TEK và các Tổ chức khác và được bảo vệ theo các bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, trang phục thương mại hiện có, và / hoặc các quyền sở hữu khác, và sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ Nội dung như vậy hoặc bất kỳ phần nào của Trang web đều bị cấm. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn sẽ không có quyền sở hữu hoặc lợi ích khác trong bất kỳ Nội dung nào hoặc thông qua Sử dụng trang web

4. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Hành vi bị cấm: Liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, bạn đồng ý không cố ý: (i) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc kỹ thuật nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của trang web; (ii) đăng hoặc truyền tải thông tin bất hợp pháp, gian lận, quấy rối, phỉ báng hoặc tục tĩu dưới bất kỳ hình thức nào; (iii) đăng hoặc gửi trang web bất cứ Thông tin nào có chứa vi-rút, lỗi hoặc các mặt hàng có hại khác; (iv) xuất bản, thực hiện, phân phối, chuẩn bị tác phẩm phái sinh, sao chép, thiết kế đối chiếu, hoặc sử dụng Nội dung (trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây); (v) đăng hoặc truyền tải vào hoặc trên trang web bất kỳ Thông tin nào vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; (vi) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của HI-TEK; (vii) phân phối lại bất kỳ nội dung nào bằng cách sử dụng "framing", siêu liên kết hoặc các công nghệ khác mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của HI-TEK; hoặc, (viii) sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc công nghệ nào để cung cấp những nỗ lực tự động lặp đi lặp lại để truy cập các phần được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web.

Quyền điều chỉnh: Bạn thừa nhận rằng HI-TEK có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát trang web và tiết lộ bất kỳ Thông tin cần thiết để vận hành trang web, để bảo vệ HI-TEK, những người khác, và khách hàng của HI-TEK tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ. HI-TEK có quyền từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất kỳ Thông tin nào trên trang web, toàn bộ hay một phần, vì bất kỳ lý do nào.

Tuân thủ luật pháp: Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, đạo luật, pháp lệnh và các quy định của chính phủ (bao gồm cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai) về việc sử dụng trang web này.

5. HOẠT ĐỘNG TRÊN TRANG WEB

Khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu:

Nếu bạn được phép truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web, bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu, để gửi Thông báo đến HI-TEK trong vòng 24 giờ nếu mật khẩu của bạn bị xâm nhập. Bạn xác nhận rằng HI-TEK không tán thành hoặc liên kết với bất kỳ Trang Liên Kết nào và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thông tin nào xuất hiện trên Trang Liên Kết. Bạn xác nhận rằng (i) Internet là mạng máy tính trên toàn thế giới, và bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho HI-TEK đều được chuyển qua máy tính của bên thứ ba sang HI-TEK, (ii) HI-TEK không chịu trách nhiệm về việc mất hiệu lực bảo mật trực tuyến và không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng không đúng Thông tin của bạn bởi một bên thứ ba.

6. CUNG CẤP THÔNG TIN

Cho phép HI-TEK: Nếu bạn gửi Thông tin lên trang web, bạn cho phép HI-TEK được khai thác các thông tin bạn gửi mà không cần nộp phí bản quyền và không đọc quyền trên toàn thế giới (dù sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông hiện nay hoặc bất kỳ phương tiện nào chưa được biết đến hoặc chưa được phát minh ra) để liên kết, sử dụng, sử dụng, sao chép, khai thác và chuẩn bị các thông tin phái sinh của Thông tin được gửi đến. Không thông tin nào bạn gửi sẽ được coi là bí mật. Tuy nhiên, HI-TEK đồng ý sử dụng Thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật của HI-TEK, áp dụng cho dữ liệu người dùng để nhận dạng cá nhân. BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN CUNG CẤP CHO HI-TEK.

7. ỨNG DỤNG VÀ HỢP TÁC

HI-TEK có quyền hạn chế việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc thẩm quyền nào khi HI-TEK muốn, hoặc theo yêu cầu của luật pháp. HI-TEK theo ý của mình có thể thêm, xóa, hoặc thay đổi Nội dung Thỏa thuận bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn.


8. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN VÀ TỪ CHỐI BẢO HÀNH Từ chối bảo hành: HI-TEK và tất cả các Nhà Cung cấp Nội dung không đưa ra một tuyên bố về sự phù hợp của Nội dung ở đây. Trang web này và quyền truy cập vào bất kỳ Trang web Liên kết nào, được cung cấp bởi tất cả các Nhà cung cấp Nội dung "Như hiện tại" và "Có sẵn", không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ chính xác và không vi phạm. Bạn từ chối tất cả bảo đảm của HI-TEK liên quan đến việc Sử dụng trang web của bạn. Bạn thừa nhận rằng quyền truy cập vào trang web của bạn sẽ không bị gián đoạn, thông tin ở đây có thể chứa lỗi, không chính xác về kỹ thuật, các vấn đề hoặc các hạn chế khác và Trang web thỉnh thoảng có thể không sử dụng được. Bạn chịu trách nhiệm tổng thể và rủi ro đối với việc Sử dụng Trang web và các dịch vụ liên quan đến trang web của bạn.

9. LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN HI-TEK INC.,

Nếu bạn muốn liên hệ với HI-TEK bạn có thể liên hệ:

Công ty cổ phần HI-TEK INC.,

Số 9, Đường 29, Phước Kiển A, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: Info@hi-tek.com


10. CHÚ THÍCH

Các điều khoản sau, khi được sử dụng trong Thỏa thuận này, sẽ có ý nghĩa như sau: "Nội dung" - bao gồm tất cả các Thông tin, dữ liệu, hoặc các tài liệu khác, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, chứa trong, thu được từ, hoặc liên quan đến Trang web, bao gồm tất cả các kết quả thu được từ Trang web. "Nhà cung cấp Nội dung" - bao gồm cả HI-TEK và Người khác.

"Thông tin" - bao gồm tất cả dữ liệu, thông tin, tài liệu, tệp tin, thông tin nhận dạng cá nhân, phần mềm do bên kia tiết lộ với bên kia liên quan đến Trang web hoặc Sử dụng Trang web của bạn.

"Trang web liên kết" - bất kỳ trang mạng nào (bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu và nội dung trên đó) được liên kết đến trang web khác, nhưng không thuộc sở hữu của HI-TEK.

"Thông báo" - đề cập đến việc bạn gửi thông tin cho HI-TEK qua thư xác nhận, yêu cầu trả lại cho HI-TEK theo địa chỉ ghi trong phần 9 ở trên.

"Người khác" - nghĩa là người cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp của HI-TEK, các chi nhánh của HI-TEK hoặc những người đóng góp khác vào Trang web (không phải là HI-TEK).

"Chính sách Bảo mật" - đề cập đến chính sách bảo mật được HI-TEK, công bố chính thức, nếu có, mô tả việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của HI-TEK.

"Trang web" - nghĩa là bất kỳ trang web HI-TEK, trang (và tất cả các trang phụ), định vị tài nguyên thống nhất ("URL"), vị trí tên miền, và tất cả các Thông tin và Nội dung trên đó.

"Sử dụng Trang web" - nghĩa là bạn sử dụng hoặc truy cập Trang web.